Workshops

TeaterKUNST tilbyder kompetenceudviklende og dialogskabende workshops  til børn, unge og voksne. Vi anvender teatermetoder, spil, storytelling, improvisation og nye teknologier som Augmented Reality til at motivere vores deltagere til at træde ud af gamle roller og lege sig ind i nye virkeligheder som kunstnerisk skabende, ansvarstagende individer. TeaterKUNST tror på at interaktiv, kunstnerisk intervention kan overkomme sproglige og kulturelle barrierer og styrke både den enkelte og fællesskabet.
Vores metoder er et resultat af mange års samarbejde med multidisciplinære kunstnere i USA, Tyskland. UK, Brasilien ,og Danmark
TeaterKUNST har afholdt workshops for børn og unge i Sydafrika, Brasilien, Mozambique, Zambia og Danmark

WORKSHOP 1

kunst, konflikt og forsoning

Et 2-ugers forløb for ca. 30 deltagere. Målgruppe: skolebørn.

Dette forløb giver de deltagende børn metoder til at håndtere konflikt og undgå mobning. Vi anvender teaterlege inspireret af dramatikeren Augusto Boals interaktive metoder til at skabe et safe space, hvor børn med helt forskellige baggrunde og ressourcer kan lege sig til nye måder at interagere med hinanden på. Forløbet bruger bevægelse, opmuntrer til aktiv deltagelse og interaktion mellem børnene og styrker fællesskab og forsoning. Det udvikler sociale kompetencer og giver børnene værktøjer til at håndtere indbyrdes problemer.

WORKSHOP 2

The World is our playground

Et 2-ugers forløb for ca. 30 deltagere. Målgruppe: skolebørn og unge.

Udviklende teater, der bruger nye teknologier og spilteknikker fra gaming- og teaterverdenen til at udforske mobning, diskrimination, fordomme og fremmedgørelse med børn og unge. Nye spil udvikles i løbet af workshoppen for at give børnene og de unge værktøjer til at håndtere konflikt og skabe dialog.

TeaterKUNST har afholdt workshops for børn og unge i Sydafrika, Brasilien, Mozambique, Zambia og Danmark

WORKSHOP 3

CV Showcase

10-dages arbejdsmarkedsrettet kursus for op til 25  unge og voksne deltagere.

Vi anvender et verdenskendt empowerment-værktøj: en teatermetode, der skærper forbindelsen mellem hjerne, hjerte og handling, og som er inspireret af bla.Augusto Boal, Kristine Landon Smith, William Esper og udviklet af Layla Torres Mollerup.
Kursisterne vil arbejde med situationer de kender fra hverdagen og eksperimentere med at indtage forskellige roller, der skaber mod til at handle og tro på, at de kan gøre en forskel i deres eget liv og dermed også møde arbejdsmarkedets krav.

Der arbejdes med:

 • Distanceret tænkning

 • Kropssprog og stemmeføring

 • Salg- og relationsskabelse

 • Præsentationsteknik

 • At skabe livsmod og handlekompetencer

 • Forberedelse til fremtiden

 • Hands on projekthåndtering

 • Kompetenceafklaring, interesser, jobønsker

 • Teknik og film

 • Erhvervsvejledning og virksomhedsbesøg

 • Teambuilding

Arbejdet foregår via vurderingsøvelser, teaterlege og vejledning, hvor vi arbejder på bevidstgørelse af sammenhængen mellem holdning, handling og drømme og konkretisering af disse.

Eksempler på spørgsmål der arbejdes med:
“Hvad vil jeg gerne arbejde med?”
“Hvad skal der til for, at jeg kan opnå mine mål?”

Forløbet afsluttes  med en fælles, performativ præsentation. Efter forløbet vil deltagerne være mere afklarede, sikre på sig selv og veludrustede til arbejdsmarkedet.

CV Show Case er udviklet i forlængelse af tidligere projekter:

 • Fast JOB, der var en workshop afviklet i 2011 og 2012 for CBSI Sprogcenter med det formål at ruste deltagerne til at få arbejde og forblive på arbejdsmarkedet.

 • UDEN Titel fra 2007, der var en kritisk forestilling om arbejdslivet for nydanskere i Danmark. Støttet af Den Europæiske socialfond.


info@teaterkunst.dk

Vores workshops og kurser bygger på metoder, der inkluderer: